Εγγύηση Προϊόντων

Εγγύηση Προϊόντων – Επισκευή Όλα τα προϊόντα που διαθέτει το κατάστημα μας καλύπτονται από την επίσημη εγγύηση του κατασκευαστή, όπου αυτή υφίσταται και δεν ξεπερνάει τις 360 ημερολογιακές ημέρες (12 μήνες), σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους υπέρ των καταναλωτών, καθιστώντας έτσι τις ηλεκτρονικές σας αγορές σίγουρες, ασφαλείς και προσιτές όπως και σε κάθε άλλο κατάστημα. Επιπλέον τα προϊόντα υφίστανται τεχνικό έλεγχο (όπου είναι εφικτό) για τη σωστή λειτουργία τους. Το κατάστημα δεν προσφέρει καμία περαιτέρω εγγύηση (χρονική ή άλλου είδους), εκτός από τις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά. Όροι εγγύησης: Το κατάστημα μας εγγυάται ότι σύμφωνα με την εγγύηση οι συσκευές λειτουργούν άριστα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών ή των συναρμολογητών τους. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία που αναφέρεται στη νόμιμη απόδειξη αγοράς ή στην ειδική θέση του εντύπου εγγύησης. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και τη νόμιμη απόδειξη αγοράς. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το κατάστημα μας θα επισκευάσει το προβληματικό προϊόν, αναλαμβάνοντας το κόστος των ανταλλακτικών που τυχόν θα απαιτηθούν. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις του καταστήματος, με την προσκόμιση της συσκευής στο κατάστημα κατά τις εργάσιμες ώρες του καταστήματος και οφείλει να το επαναφέρει στην αρχική του κατάσταση. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος το κατάστημα θα αντικαθιστά το ελαττωματικό προϊόν με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς το κατάστημα είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων αποφασίζεται αποκλειστικά από το κατάστημα. Η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή του καταστήματος. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην κυριότητά του. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα μέρη των συσκευών και βλάβες υπαιτιότητας του αγοραστή!